Zahořany u Litoměřic (červenec/2023 – leden/2024)

Celé to začalo jednou „šťastnou“ náhodou. Pro jednoho vlastníka pozemku v zahrádkářské osadě Holaj, Zahořany jsem zaměřil rekreační objekt ke kolaudaci a vytyčil vlastnickou hranici. Netrvalo to dlouho a dostal jsem se do králičí nory. Během setkání se sousedními vlastníky při vytyčení vlastnické hranice, se pan starosta obce Křešice zmínil, že by stálo za to celou oblast přemapovat. Důvodem byl extrémní posun katastrální mapy a pro mnohé vlastníky nesrozumitelný výklad rozsahu vlastnictví. Moc šancí na úspěch jsem tomu nedával, ale o několik týdnů později jsme s Honzou D. započali se zaměřením polohopisu osady.

Celkem dvacet šest zahrádek, čtyřicet pět vlastníků, desítky hodiny v terénu a nervy napnuté k prasknutí, zda se všichni dostaví a zda všichni podepíšou připravené podpisové archy. K lokalitě Honza D. dohledal historické podklady, které jasně dokládali vznik zahrádek. Naše zaměření skutečnosti téměř přesně odpovídalo těmto podkladům. Jednání bylo dlouhé. V některých případech lehce nekomfortní. Avšak většinou zcela přátelské.  Ve výsledku všichni podepsali. Nám se po několika měsíčním úsilí povedlo opravit zákres katastrální mapy a zpřesnit vlastnickou hranici rozsáhlého území.