GeodezieVaverka

o nás

Společnost GEOVAV s.r.o. byla založena v létě 2020 se sídlem v Terezíně. Jde o dlouho plánovaný projekt, jak rozšířit a doplnit geomatické služby v okrese Litoměřice a Ústeckém kraji. GEOVAV, nebo také Geodézie Vaverka, nabízí své služby klientům, kteří potřebují řešit vlastnické vztahy v oblasti katastru nemovitostí, jednají s architekty nebo projektanty o stavbě nového rodinného domu, či potřebují doložit na stavební úřad stavební dokumentaci ještě nezlegalizované stavby. Právnickým osobám, tedy především stavebníkům, nabízíme spolupráci z oboru inženýrské geodézie. To znamená vytyčování inženýrských sítí, práce na liniových a pozemních stavbách, vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Jako nová geodetická kancelář na trhu přinášíme rychlé, vstřícné a moderní zpracování vaší objednávky.

služby

Geovav ikony katastr

katastr nemovitostí

 • geometrické plány
 • vytyčování hranic
 • prohlášení vlastníka
Geovav ikony mapy

mapové podklady

 •  výškopis a polohopis pro projekt
 • 3D výkresy zájmového území
 • pasporty komunikací
Geovav ikony ing2

inženýrská geodézie

 • vytyčování staveb
 • stavební výkresy / pasporty budov
 • laserové skenování
Geovav ikony skutecnystav

skutečné provedení stavby

 • objektů
 • horkovodů
 • přípojek inženýrských sítí

blog