Lubenec E1 (květen/2020)

Když se nám doneslo, že se hledá geodetická výpomoc na stavbu dálničního obchvatu Lubenec, neváhali jsem ani vteřinu. Zadání prací bylo jednoznačné – Zpřesněná nivelace bodu ZVS a ZhB. Během několika dnů jsme dali dohromady všechno vybavení, zajistili výjezdní tým a vypůjčili si obytné auto.

První etapa nivelace čítala lehce přes šest kilometrů pořadu v jednom směru. Body ZVS byly stabilizovány betonovými pilíři s čepovou nerezovou nivelační značkou. Body ZhB byl litý beton osazený nerezovou hřebovou značkou. V mírně svažitém terénu od sebe byly body ve vzdálenostech 20 – 250 metrů. Pro měřické práce jsme použili nivelační přístroj Leica DNA 10 a čtyřmetrovou skládací laminátovou lať od stejného výrobce.

Jaro v rozpuku. Řepka v plné síle. Ač je víkend, stavba žije jako mraveniště. Záhy zjišťujeme, jak to tady chodí, a tak začínáme zlehka. Když večer uleháme do spacáků, zašití v lesíku dva kilometry od stavby, kde teče potůček, máme hotovo dva a pul kilometru.

Přivstali jsme si. Kolega Štěpán, vaří vodu na čaj. Petr připravuje plán na následující den. V sedm jsme na značkách a začínáme u SO204. Počasí přeje. Neprší! I přesto, že používáme starší kus železa, běhá vše jak po drátkách. Uzávěry sedí a pořady ubíhají. Když na kostele sv. Vavřince odbíjí sedmnáctá hodina, máme téměř hotovo.