Karlovy Vary (červenec/2023 – srpen/2023)

Je dobré opakovat situace, které se v praxi osvědčí. Stejně tak tomu je s karlovarskou geodetickou kanceláří. Jejich tým geodetů pod vedením Ondřeje P. šlape jako hodinky. Nebylo tedy jiné volby než sbalit těch pár drobností a vyrazit na pár dnů do lázní. Cílem bylo geodeticky zaměřit a následně zpracovat skutečný stav bývalého objektu PVT (Podnik výpočetní techniky a.s.). V objednávce byly pouze výkresy půdorysů jednotlivých podlaží a výkresy fasády. Využili jsme totální stanici ke kontrolnímu zaměření výšek jednotlivých podlaží a pro zaměření vlícovacích (kontrolních) bodů.

Jedná se o čtyřpatrový dům se sklepními prostory. Fasáda jednoduchá. Tedy až na ocelovou konstrukci nalepenou na čelo objektu. Ta měla spolu s tvarem 4. NP (kulatá střecha a kruhová okna) budit dojem plující jachty mezi ulicemi Varšavská a T. G. Masaryka. Objekt je z části nevyužitý. To práci urychluje. Naopak v 1.NP je zajeté papírnictví. Regály před okny, až po strop plné místnosti kancelářskými potřebami. Ve výsledku šlo ale o příjemnou práci. Výstupy jsme investorovi doplnily o mračno bodů celého objektu. Varští kolegové připravili také výškopis a polohopis přilehlého okolí.