Hranická propast (leden/2022)

Když mi David Č. a Michal G. (Trespresidentes / Hranická propast) v únoru volali, myslel jsem si, že je to jen takové tlachání do větru. To, když se vám pusa otevírá dřív, než se roztočí mozkové závity. To, když vypijete pivo, ale guláš se šesti pořád nemáte na stole. „Ahoj, doufám že se ti daří dobře a máš na konci ledna čas si udělat výlet do Olmiku. Chceme s Davidem zmapovat suchou část Hranické propasti. Vem ty svoje fidlátka, sedni na vlak a ať už seš tady.“ Obvolal jsem pár známých, abych zjistil jaké jsou možnosti a opravdu jsme se na konci ledna potkali. Ke spolupráci jsem ještě přizval Honzu Š. a Robina P. (GEFOS), kteří pomohli zejména v softwarové a hardwarové optimalizaci. Sběr dat proběl laser skenerem Leica RTC360. Zpracování dat pak v SW Leica Cyclon fam . Výstupem je mračno bodů a tzv. mesh.

Zde ale kluci z Hranické propasti nekončí. Čekají nás další dvě etapy mapování a sběru dat. Vize budoucnosti je komplexní zaměření zatopených a suchých částí jeskyně. Registrace všech dostupných dat a vytvoření reálného 3D modelu propasti s možností virtuální prohlídky všech jejich zákoutí s následnou generací příčných řezů, dokumentací skutečného stavu a atd..