Krč (leden/2021)​

Jsme nadmíru spokojení a zároveň trochu nervózní. Máme zaměřit stávající stav části pavilonu N v areálu Fakultní Thomayerovi nemocnice. Spokojeni, protože podobné akce máme rádi. Nervózní, protože covid je teď poměrně na vzestupu. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci návrhu nových čistých prostorů.

Úkolem je vyhotovení výkresů stavební dokumentace se zaměřením na nosné prvky uvnitř objektu, výšky podlah a rozložení betonových stropních nosníků. Pro sběr dat jsme vybaveni totální stanicí a laserovým skenerem. K dispozici máme dřívější zaměření z roku 195x. Nadmořské výšky jsou ještě v Jadranu a výkres je ručně kreslený s precizností mistra.

Skenování odsýpá jako po másle. Za dvě a půl hodiny je hotovo. Celkem dvacet čtyři stanovisek. V terénu jsou skeny spojeny funkcí C2C (Cloud to Cloud). Skenováním získáváme zároveň panoramatické snímky místností. Totální stanicí procházíme jednotlivé místnosti a pro kontrolu se snažíme zaměřit co nejvíce lomových bodů na nosném zdivu. Pomocí bezhranolového měření určujeme výšky podlah a stropů. Zároveň nezapomínáme na odečtení souřadnic vlícovacích bodů pro georeferenci dat ze skeneru.

Zajímavým prostorem je sklep. Stropy přes pět metrů vysoké. Přiznané nosné sloupy a pravidelné žebrování stropních nosníků. Sklepní prostory v minulosti sloužily jako uhelné sklady. Pro ověření absolutních výšek podlah stropu sklepa musíme do suterénu projít polygonovým pořadem skrz úzké schodiště vedoucím od hlavního vchodu do pavilónu.

Při zpracování zjišťuji, že ve výškových rozdílech mezi patry se lišíme od původní dokumentace v rámci milimetrů. Rozdíl mezi Jadranem a Bpv je konstantních 460 mm. Jako kontrola dobrý. Teď už jen nakreslit, zkompletovat a odeslat objednateli.