Středočeský kraj (září/2022 – červen/2023)

Je začátek září a kolečka téhle akce se na několik následujících měsíců roztáčejí. Právě jsem nás upsal na šest měsíců mapování silnic třetí třídy ve Středočeském kraji. Čeká nás cca sto kilometrů silnic III. třídy mezi poli a vesničkami v okrese Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Do týmu se opět zapojuje Dan D. a v druhé etapě parta měřičů kolem Tomáše P.. Již zajeté HW vybavení doplňuji o novou GNSS sestavu Leica GS18 T vybavenou inerciální měřickou jednotkou pro měření sklonu výtyčky. V terénu trávíme s klukama hodiny. Práci v kanceláři optimalizuji. Většinu zpracování zajistí automatická generace kresby. Výstupem je zjednodušený 3D výškopis a polohopis komunikace a nejbližšího okolí v měřítku jedna ku tisíc s definičními body v jednotlivých plochách situace.

Během první etapy vychytáváme mouchy v měření, zpracování a plánování rozložení jednotlivých úseků. Velkou pomocí a úspora času je bezesporu nové HW vybavení. Hned v závěsu je fungující autobusová doprava mezi dědinami na venkově. Měření často plánuji podle jízdních řádů. Měřické úseky volím tak, abych stihnul poslední autobusové spojení mezi vesnicemi. Řidiči jsou často zvědaví. Sedám si vždy do první sedačky k řidičovi a během těch pěti minut si stihneme říct všechno důležité. Zajímavostí je, že jsem nikdy za autobus neplatil.

Navazujícími pracemi je doměřování propustků a špatně přístupných míst po mobilním laserovém skenování silnic III. třídy. Často se jedná o zaměření dna propustků, doměření rozestavěných zpevněných ploch v době skenování, zaměření spodní části mostů apod..