Nord Stream 2 (červenec – prosinec/2020)​

„Ahoj Petře! Co děláš přes léto? Nechtěli byste nám dodávat služby pro stavbu plynovodu Nord Stream 2?“ No to bychom teda rádi. Slovo dalo slovo a na začátku července 2020 jsme vyrazili, jak se v místní mluvě říkalo, na SIČIM. Na naše vybavení nebyl brán zřetel. Proto jsme vyfasovali GNSS sestavu od Trimble.

Sto čtyřicet kilometrů dlouhá liniová stavba. Náš revír byl od staničení šedesát dva dále. Tedy úsek od křížení se silnicí I/6 nedaleko Lubence po LVS Přimda. V průběhu akce jsme se účastnili všech měřických etap, které zde probíhali. Pojďme si ve zkratce projít jednotlivé části prací.

  • Vytyčení Central Line (osy trubky) pro výkop
  • Vytyčení křížení inženýrských sítí
  • Kontrola polohy výkopu po bagrování
  • Polohová a výšková kontrola usazení trubky ve výkopu
  • Vytyčení betonových konstrukcí na jednotlivých výměníkových stanicích
  • Polohové zaměření ochranných prvků na plynovodu (betonová sedla, panely, katodové ochrany)
  • Zaměření kontrolních příčných profilů po zahrabání výkopu a navrácení ornice

Krásný kus České republiky. Když přejíždíme z jedné strany stavby na druhou, je krásné sledovat měnící se ráz krajiny a pozorovat rozmanitost českých vesnic. Během výjezdů do terénu jsme zjistili kde dobře vaří a kam na oběd určitě nechodit. Sbírali jsme borůvky po šufáncích a houby po koších. V létě jsme jezdili opálení jako od moře. A v prosinci jsme snili o tom, jak sedíme u krbu s horkou griotkou v ruce.