Vršovice (listopad/2022 – leden 2023)

Do bývalé provozní budovy nádraží Vršovice z roku 1882, dnes památkově chráněná technická budova, jsem se podíval celkem třikrát. Po předchozích špatných zkušeností investor objednal u naší kanceláře rozměrové a výškové překontrolování správnosti převzaté stavební výkresové dokumentace. Pro rychlý sběr dat byl použit laserový skener. Výškově byl objekt zaměřen totální stanicí z připraveného bodového pole připojeného na dva blízké body ČSN.

Druhou návštěvou a dalším požadavkem investora bylo rozmístění nivelačních štítků určující výšku čisté podlahy v téměř každé místnosti. Ke stabilizaci byly použity lakované plíšky o rozměrech deset krát deset centimetrů. Ty byly hřeby přibity do cihlové zdi. Rýsovací jehlou pak byla vyznačena ryska plus jeden metr nad podlahou. Třetí návštěva byla z důvodu doplnění nivelačních štítků a kontrola výšek vybudovaných stropů.

Práce krásná. Práce zajímavá. Lokalita unikátní. Přesně tyto místa mám v oblibě. Jde o něco nevšedního, kam se běžně nedostanu. Následuje už jen DSP a odevzdání zaměření na příslušná místa.