Třebenice (duben/2021)

Je konec února a emailový klient svým typickým zvukovým signálem „Piong!“ ohlásí novou zprávu. Litoměřická projekční kancelář prosí o cenovou nabídku na geodetické zaměření interiérů a exteriérů bývalého luteránského kostela v Třebenicích. Nedílnou součástí geodetických prací má být také výškopis a polohopis pozemků přiléhajících k objektu sakrální stavby včetně zajištění vyjádření správců o průběhu IS. No tak jo. To nás bude bavit. Naše cenová nabídka je ale dle očekávání nad rozpočet investora. Uplyne ale několik týdnů a v polovině dubna zakázku získáváme. Rozsah prací upravujeme dle finančních možností obce a pouštíme se do práce.

Výškopis a polohopis jde pěkně od ruky. Během několika hodin máme hotový sběr dat. Následným zpracováním získáváme 3D model lokality. Součástí mapového podkladu je také hmotový model kostela. Pro lepší interpretaci výkresu exportujeme kresbu do 3D PDF. Fasády a interiér kostela skenujeme. Z celkem sta a třech skenů skládeme parádní digitální dvojče muzea od suterénu až po balkóny ve věži zvonice. Pro kontrolu zaměřujeme totální stanicí vlícovací body rozmístěné po objektu. Stejně tak totální stanicí odečítáme výšky jednotlivých podlaží. Výstupem jsou pohledy ze všech světových stran, půdorysy pro každé nadzemní podlaží a samozřejmě podélný a příčné řezy.