Libušín (říjen – prosinec/2020)

Libušínem protéká kamenným korytem malý potok. Knovízský potok. Mostek přes vodní tok je v desolátním stavu. Půjde k zemi. Shodou okolností mapový podklad pro projekt nového mostku zpracoval spolužák z vysoké školy. Stačilo se ozvat a už mi do emailu přistály souřadnice bodového pole. V terénu jsem našel všechny hřeby a připojení sedělo v rámci milimetrů. Libovka.

Jde o mini most. V metrech mluvíme o rozsahu 12 x 6.  Po odbourání původních opěr bylo navrtáno dva a dvacet mikropilot o průměru sto dvacet milimetrů. Dále pokračovali bednící a vazačské práce. Poslední fází bylo zhotovení mostovky a navázání mostních říms na stávající chodníky a obrubníky.

V průběhu několika výjezdů byly provedeny následující práce:

  • Vytyčení ZÚ a KÚ
  • Vytyčení mikropilot
  • Vytyčení křídel a opěr mostu
  • Kontrola mikropilot
  • Zaměření skutečného provedení stavby

Práce krásná, čistá, relativně přesná. Spolupráce s panem stavbyvedoucím jako souhra dráhových cyklistů během Madisonu. Štafetu si v průběhu výstavby předáváme pravidelně. Doháníme se o celé kolo a při dojetí si vždy předáme jakousi pomyslnou kinetickou energii v podobě vytyčených bodů či hotového betonového základu. Všechny práce na stavbě nového mostu proběhly bez potíží. Budeme se tedy snad těšit na další spolupráci.