Libušín (říjen - prosinec/2020)

Libušínem protéká kamenným korytem malý potok. Knovízský potok. Mostek přes vodní tok je v desolátním stavu. Půjde k zemi. Shodou okolností mapový podklad pro projekt nového mostku zpracoval spolužák z vysoké školy. Stačilo se ozvat a už mi do emailu přistály souřadnice bodového pole. V terénu jsem našel všechny hřeby a připojení sedělo v rámci milimetrů. Libovka.

Jde o mini most. V metrech mluvíme o rozsahu 12 x 6.  Po odbourání původních opěr bylo navrtáno dva a dvacet mikropilot o průměru sto dvacet milimetrů. Dále pokračovali bednící a vazačské práce. Poslední fází bylo zhotovení mostovky a navázání mostních říms na stávající chodníky a obrubníky.

V průběhu několika výjezdů byly provedeny následující práce:

  • Vytyčení ZÚ a KÚ
  • Vytyčení mikropilot
  • Vytyčení křídel a opěr mostu
  • Kontrola mikropilot
  • Zaměření skutečného provedení stavby

Práce krásná, čistá, relativně přesná. Spolupráce s panem stavbyvedoucím jako souhra dráhových cyklistů během Madisonu. Štafetu si v průběhu výstavby předáváme pravidelně. Doháníme se o celé kolo a při dojetí si vždy předáme jakousi pomyslnou kinetickou energii v podobě vytyčených bodů či hotového betonového základu. Všechny práce na stavbě nového mostu proběhly bez potíží. Budeme se tedy snad těšit na další spolupráci.

kontakt

GEOVAV s.r.o.

Máchova 90

411 55 Terezín

t: +420 777 250 717

e: petr@vaverka.net

ič: 08986983